ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA ΦΕ 2015 Εκτύπωση
Σάββατο, 02 Μάρτιος 2013 23:37

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕ 2015

 

1. Ημερομηνίες γέννησης φορολογουμένων
2. Α.Φ.Μ. ενήλικων τέκνων
3. Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελων της οικογένειας
4. Αριθμος παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων ( ιδιοχρησιμοποιούμενων, μισθωμένων κλπ)
5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
    ΙΚΑ , ΟΓΑ ,ΝΑΤ, προσκομίσατε το αναλυτικό τριμήνου προκειμένου να το εκτυπώσουμε από το διαδυκτιο
    ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Βεβαίωση αποδοχών , βεβαιώσεις αμοιβών τρίτων
6. Βεβαιωσεις από τόκους καταθέσεων
7. Βεβαιωσεις τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων 
8. Αποδείξεις ενοικίων που καταβλήθησαν ( αφμ ιδιοκτητών )
9. Αρ.Παροχής ΔΕΗ από όλα τα ακίνητα που δηλώνονται στο Ε9
10. ΑΡΙΘΜΟΥΣ ακαδημαϊκης ταυτοτητας για τεκνα που σπουδάζουν
11. ΑΦΜ εκμισθωτων σε περίπτωση που εισπράτετε μισθωματα από ακίνητα 
12. Αποδειξεις ιατρών, νοσοκομείων.
13. Αν έχετε μεταβολές σε ακίνητα προσκομίσατε φωτοτυπία συμβολαιογραφικής πράξης
14. Αν έχετε μεταβολές σε αυτοκίνητα προσκομίσατε φωτοτυπία τιμολογίου αγοράς νέου αυτοκινήτου  η      τιμολογίου πώλησης σε περίπτωση πώλησης αυτοκινήτου.
15. Αν έχετε μεταβολές σε σκάφη αναψυχής προσκομίσατε φωτοτυπία τιμολογίου αγοράς νέου σκάφους η τιμολογίου πώλησης σε περίπτωση πώλησης σκάφους καθώς και άδεια νηολόγησης.
16. Αριθμος IBAN Λογαριασμού καταθέσεων.
Προκειμένου να ολοκληρώνεται άμεσα η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σας ,είναι απαραίτητο να έχετε προσκομίσει όλα τα ως άνω δικαιολογητικά.
ευχαριστουμε
Σωτηριαδου Σοφια 
06/03/2015