ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ Εκτύπωση

FinanceStaff1

Η φορολογική νομοθεσία  ως έχει σήμερα κι οι ραγδέες εξελίξεις που τρέχουν στον τομέα αυτό καθιστούν απόλυτα αναγκαίο τον αξιόπιστο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ.

Η οργάνωση του γραφείου μας επιτρέπει ν΄αναλάβουμε  την επίβλεψη των υποχρεώσεων σας  φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων και να σας παρέχουμε :

  • Βελτίωση στην οργανωτική δομή
  • Προγραμματισμό φορολογικών υποχρεώσεων μηνιαίως
  • Ανάληψη διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν εξωτερικές εργασίες
  • Αξιολόγηση του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης