ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εκτύπωση

careers

      Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση και έκδοση μισθοδοσίας, πλήρη υποστήριξη όσον αφορά τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης απέναντι σε Δημόσιους Οργανισμούς και συνεχή ενημέρωση πάνω σε θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

       Ενδεικτικά αναλύουμε κάποιες απο τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας:

 • Ενημέρωση σε θέματα εργατικά ( άδειες, ωράρια, Συλλογικές Συμβάσεις, ασθένειες).
 • Έγκαιρη ενημέρωση για τις αλλαγές στην Εργατική / Ασφαλιστική / Φορολογική Νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή των σχετικών καταστάσεων στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων
 • Απογραφή στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας κατάστασης προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Προετοιμασία των οδηγιών τραπεζικών μεταφορών για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ κλπ.
 • Προετοιμασία και υποβολής της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Προετοιμασία και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ (hard & soft copy ή μέσω Internet
 • Έκδοση και υποβολή της Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν ανάλυση των μικτών αποδοχών, ασφαλιστικών κρατήσεων, Φ.Μ.Υ. και άλλων σχετικών μισθοδοτικών παραμέτρων.
 • Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών και reports για την πληρωμή των μισθών σε λογαριασμούς τράπεζας.
 • Εκκαθάριση φόρου εργαζόμενων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματός τους.
 • Ετήσια reports μισθοδοσίας προσωπικού
 • Υπολογισμοί αποζημιώσεων απόλυσης για όλο το προσωπικό προς χρήση προβλέψεων.