ΠΡΟΦΙΛ Εκτύπωση

 

company

Το λογιστικό μας γραφείο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Λογιστική ,Φορολογική και Μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων, στη Διαχείριση του Προσωπικού και στην παροχή συμβουλών σε Λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα. Ιδρύθηκε το 1991,αρχικά στην οδό Ερμού 1 στη Θεσσαλονίκη, απο την κ. Σωτηριάδου Σοφία ,πτυχιούχο των Οικονομικών Επιστημών του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εγγεγραμένο μέλος του Οικονομικου Επιμελητηριου της Ελλαδος , κάτοχος Α τάξης αδείας ΛΟΓΙΣΤΉ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της παροχής των Λογιστικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με την καθιέρωση της μηχανογραφικής επεξεργασίας και τήρησης Βιβλίων . Η επιτυχία μας έχει βασισθεί στην προσωπική επαφή με τους πελάτες μας και στην πείρα του προσωπικού και των συνεργατών μας.

  Το 1999 κρίθηκε σκόπιμο λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων του φορολογικού συστήματος , για καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης τα γραφεία να μεταφερθούν στον ιδιόκτητο χώρο επι της οδού Φιλελλήνων 5 στην περιοχή της Καλαμαριάς.

  Το 2010 με σκοπό την  απόλυτη  ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης οικονομικής – φορολογικής –λογιστικής πραγματικότητας προβήκαμε σε πλήρη ανακαίνηση του χώρου καθώς και του εξοπλισμού software και hardware .

  Η πολυετής πείρα της Οικονομολόγου  Σωτηριάδου Σοφίας καθώς και η στελέχωση της επιχείρησης με καταρτισμένα και ικανά πρόσωπα έχει ως στόχο την διεκπεραίωση μιας πληθώρας  ζητημάτων που προκύπτουν και απασχολούν σήμερα τον εμπορικό και επιχειρηματικό πληθυσμό της χώρας αλλά και τον απλό ιδιώτη.