ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ε1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ANEY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΕ (ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ)
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ Ε.Π.Ε
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΕ,ΕΕ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  Β' &  Γ
 • ΜΙΣΘΩΤΟΙ
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
 • ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
 • ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΙ
 • ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 • ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Από 1/2/2013 έως 30/6/2013

Άρθρο 62 Νόμος 2238/1994

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ε9)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 30/06/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΦΜ

ΠΟΛ 1029 - 15/02/2013

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

NOMIKA ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε.
Ημ/νία ΑΦΜ
10/05 1
13/05 2
14/05 3
15/05 4
16/05 5
17/05 6
20/05 7
21/05 8
22/05 9
23/05 10-50
24/05 60-00

Άρθρο 107 Νόμος 2238/1994 

 • ΗΜΕΔΑΠΕΣ Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε
ΜΕΧΡΙ 10/05/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

Άρθρο 107 Νόμος 2238/1994 

 • MH ΚΕΡΔΟΣΚ.

ΜΕΧΡΙ 11/03/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

Όταν δηλώνεται εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία εισοδήματος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου 2013.


Άρθρο 107 Νόμος 2238/1994 
 • Ο.Ε–Ε.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΕ Γ'
ΜΕΧΡΙ 15/04/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

Άρθρο 64 Νόμος 2238/1994

 • Ο.Ε–Ε.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΕ & Β'

 

Ημ/νία ΑΦΜ
01/04 1
02/04 2
03/04 3
04/04 4
05/04 5
08/04 6
09/04 7
10/04 8
11/04 9
12/04 10-50
15/04 60-00

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ε9

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Ημ/νία ΑΦΜ
15/05 1
16/05 2
17/05 3
20/05 4
21/05 5
22/05 6
23/05 7
24/05 8
27/05 9
28/05 10-50
29/05 60-00
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π)

NOMIKA ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε.
 • ΗΜΕΔΑΠΕΣ E.Π.Ε
 • Ο.Ε Ε.Ε
Ημ/νία ΑΦΜ
15/05 1
16/05 2
17/05 3
20/05 4
21/05 5
22/05 6
23/05 7
24/05 8
27/05 9
28/05 10-50
29/05 60-00

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ.Π.Α ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Ημ/νία ΑΦΜ
   
 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ 10/04/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 20/05/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε7)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 29/03/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 29/04/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ
 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 31/05/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 25/06/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΕΧΡΙ 20/05/2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Α.Φ.Μ